สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Yu Hsi: Ze života lístečku Yu Hsi: Ze života lístečku « Slasti a strasti života na moři

Yu Hsi: Ze života lístečku

Taipei: Poem culture corp., 2010.

Ilustrovaná pohádka pro děti opět z pera tchajwanského autora Yu Hsi. Překlad včetně titulků k animovanému filmu.

Comments are closed.