สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Yu Hsi: Neposvrněnost Yu Hsi: Neposvrněnost « Slasti a strasti života na moři

Yu Hsi: Neposvrněnost

neposkvrnenost

 

Taipei: Poem culture corp., 2009, 237 stran.

Neposkvrněnost, v originále 碧寂, je epická báseň postavená na buddhistické filozofie z pera tchajwanského básníka Yu Hsi.

Comments are closed.