สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Chuť jablek Chuť jablek « Slasti a strasti života na moři

Chuť jablek

chutjablekModerní tchajwanské povídky. Brody, Praha 2006. 424 stran.

V této zbírce najdete tři naše povídky:

  1. Chuang Fan: „Jak změřit šířku vodního kanálu“. Přeložila Jana Benešová.
  2. Wang Čen-che: „Věno“. Přeložili Jana Benešová a Petr Šimon.
  3. Chung Sing-fu: „Konec představení“. Přeložili Jana Benešová a Petr Šimon.

Comments are closed.