Smutný pohled

image

Žádná aktivita, nic. Celý den jsem na ni neviděl. Všiml jsem si jí až při cestě na břeh.
Někde mám její foto. Krásná tradiční malajská loď, nemůžu si honem vzpomenout, jak se jim říká, s džunkovým oplachtěním.

Zůstaňte ještě chvilku, napište nám něco...