สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Pohled do zákulisí tchajwanské literární scény Pohled do zákulisí tchajwanské literární scény « Slasti a strasti života na moři

Pohled do zákulisí tchajwanské literární scény

Českého čtenáře možná překvapí skutečnost, že tchajwanská literární scéna je velice dobře organizovaná a těší se významné podpoře tchajwanských státních orgánů a vládních organizací. To souvisí s vládní politikou kladoucí důraz na upevnění tchajwanské identity jako unikátního fenoménu a s dodnes poměrně silným vlivem tchajwanského nacionalismu. Počátky této ideologie je třeba spatřovat jednak v aktivitách tchajwanských intelektuálů z řad starousedlíků, kteří již v sedmdesátých letech upozornili na nutnost zaměřit pozornost na tehdejší aktuální realitu Tchaj-wanu, a především pak v následném „hnutí za tchajwanizaci“ devadesátých let, jež kladlo důraz na nutnost přistupovat k Tchaj-wanu jako „centru“ v rámci kulturního mapování. Podpora literatury a kultury obecně je též jednou z cest, kterými se místní vláda snaží o prezentaci Tchaj-wanu na mezinárodním poli. Na naše poměry možná neobvykle silné provázání tvůrčích a literárněvědných kruhů pak ovlivňuje skutečnost, že mnoho autorů různých generací je zároveň literárními kritiky a i ti, kteří se literární kritice nevěnují, sledují pozorně literární teorii a světové literární trendy ve snaze získat uznání vlivné akademické a nakladatelské obce. Profesionální literární kritici, editoři a nakladatelé tvořili vždy vlivnou složku tchajwanské literární scény. Nahlédněme nejprve trochu do historie.

Celý článek naleznete na iliteratura.cz

Zůstaňte ještě chvilku, napište nám něco...