Dva bratři, Altantik, 9m plachetnice|Two brothers, Atlantic, 30′ sailboat

Ke shlédnutí v Brothers at Sea.

Watch it in Brothers at Sea.

Zůstaňte ještě chvilku, napište nám něco...