สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

O nás|About O nás|About « Slasti a strasti života na moři

O nás|About

Setkali jsme se jako studenti čínské filologie na Palackého univerzitě v Olomouci. Ani zdaleka nás nenapadlo, že za pár let budeme vlastnít námořní jachtu…

Jak pěkně jsme měli nalinkovanou budoucnost: stipendium na doktorátské studium na Tchaj-wanu, akademická nebo nějaká jiná kariéra, byt nebo dokonce dům, pes, kočka, děti, velká kuchyně, ještě větší zahrada, domácí spotřebiče, krátká dovolená jednou za rok…

Čím dál víc se ale vkrádal pocit nejistoty. Je to opravdu život, který nás bude bavit žít: celé dny zavření v kancelářích, shůze, pokrytectví moderní společnosti a navíc spolu bysme trávili jen pár hodin denně…

Mame rádi lidi, ale těšíme se i ze samoty. Jsme suchozemci, ale moře nás oba přitahovalo. Přestěhovali jsme se proto k jeho břehům na severu Tchaj-wanu. Chtěli jsme vědět, jestli síla našeho „mořemilství“ neochabne. Moře nám ale učarovalo nadobro.

Od malého dřevěného plachetního člunu byl jenom krůček k naší námořní jachtě Janna.


We have met as students of Chinese Philology at Palacky University in Olomouc, Czech Republic. At that time, it has hardly ever occurred to us, that we would one day own a cruising yacht.

Nicely was our future planned: PhD scholarship at Taiwan, academic or some other career, a flat or even a house, a dog, a cat, kids, big kitchen, even bigger garden, appliances, a short vacation once a year…

More and more a feeling of uncertainty crept in. Is that really the life we would enjoy living: whole days indoors in offices, meetings, hypocrisy of modern society, and above all we would spend together only couple of hours a day…

We love people, but we also enjoy solitude. We are landlubbers, but the sea always attracted us. We moved to a seashore on the northern coast of Taiwan. We wanted to know, whether our passion for the sea is going to loose strength. However, The sea beguiled us forever.

Then it was but a small step from a small plywood dighy to our cruising sailboat Janna.

Zůstaňte ještě chvilku, napište nám něco...