สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Yu Hsi: Moudrý lovec Yu Hsi: Moudrý lovec « Slasti a strasti života na moři

Yu Hsi: Moudrý lovec

lovec-cinsky

Taipei: Poem culture corp., 2009

(obrázek české obálky se nám nepodařilo najít)

Překlad kreslené pohádky o lovci, jeho dcerce a cibetce. Včetně titulků k animovanému filmu.

Comments are closed.