สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Kuching Kuching « The Joys and Sorrows Of a Life At Sea

Robbery

We’ve spent nice, yet hasty Christmas day. After the arrival to the Kuching marina, a government ran and thus cheap place on the outskirts of the industrial zone, we unfolded our bikes and went to town for a Christmas dinner (there’s a gorgeous Indian place called Foodsmith not far) and a cold beer. Soon after dinner we fell asleep.

Dark clouds are gathering above

Dark clouds are gathering above

Continue reading →

Kudat to Kuching: A Rainy End to a Spellbound Voyage III

Last night we spent on anchor in Labuan, we skyped with our parents and wished them Merry Christmas just in case we didn’t arrived to Johor Bahru in time to talk to them on Christmas Eve – Christmas in Czech Republic happen on the 24th. Originally our plan was to sail to Brunei first, but we decided to skip Brunei this time, in order to improve our chances to meet with our very good friends, who were flying to Langkawi for New Year. The odds that we would actually make it were not high, but we thought we would give it a try…

20131219081116-45.JPG

Continue reading →

Kudat to Kuching: A Rainy End to a Spellbound Voyage I

This was supposed to be a relatively easy one. Not counting the passage from Taiwan to Philippines earlier this year, the voyage from Kudat to Johor Bahru was to be our first voyage ever when we would be actually sailing in the right season with the prevailing winds and currents and not against them. Marcello, an Italian sailor we met in Kudat, told us that last year the same time of year he sailed the whole way from Kudat to Phuket, had the engine running maybe for 2 hours during the whole trip. Not bad at all! Yet for us it just somehow didn’t happen… Instead of NE monsoon winds, we had either calms or were fighting headwinds, countercurrents, squalls and heavy rain. Ideally by now we should have been in Johor Bahru on peninsula Malaysia, yet here we are exactly 17 days after we left Kudat, sitting in rainy Kuching, capital of Sarawak, on the northwestern part of the island of Borneo. Not only is Kuching “the wettest populated area (on average) in Malaysia with an average of 247 rainy days per year”, the rainy season is in full swing now and most of the days it hardly stops raining. And when I say raining, I’m not talking about some minor drizzling but regular downpours. Simply put, the journey so far can only be described as downright miserable…

20131222084652-52.JPG

Continue reading →

12-13.6.2009 Jana in Kuching

Continue reading →

11.6.2009 Finally, I’m Flying to Borneo!

Continue reading →

7.6.2009 Santubong, Borneo


Kuching, nebo-li Město koček

Pobřeží se přiblížilo a navigačních bójí bylo poskrovnu. Vjezd do řeky Santubong byl lemován útesy a mělčinami. Na naší straně ale byl ovšem vysoký příliv. Perfektní načasování. V dálce jsme zahlédli i tři jachty. Jsme tedy dobře. Nová kotva se krásně zaryla do bahna v řece v asi 10 metrové hloubce. K molu jsme to měli asi 500m. První rozčarování přišlo, když se ukázalo, že místo sprchy je u mola jenom kohoutek s vodou a hadice. Měl jsem strach, že se mi vzbouří posádka, ale Pavlík to vzal sportovně. Padli návrhy, že bychom na den dva mohli odměnit a zajít do nedalekého resortu, ale nakonec jsme zůstali na lodi. Za prvé byl resort dost drahý, ale hlavně se ukázalo, že na kotvě je skvěle. S odlivem se sice odhalily lány bahna a přejít ze břehu na molo znamenalo prodrat se závěsem komárů (mlha hustá, že by se dala krájet, napadlo mě). Ale na loď jich zavítalo jen pár a potom, co jsme se nastříkali novým a kupodivu docela dobře vonícím repelentem Off, komáři otráveně zabzučeli a odtáhli.

Continue reading →