สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

The typhoon season has started The typhoon season has started « The Joys and Sorrows Of a Life At Sea

The typhoon season has started

The first tropical storm of this season is here. All the predictions seem to suggest that it’s track will follow the east coast of Taiwan, so we might have a bit of a blow here in Kaohsiung as well…

Tropická bouře Aere (Filipíny)

Tropická bouře Aere (Filipíny)

Srovnání několika předpovědí trasy bouře Aere

Srovnání několika předpovědí trasy bouře Aere

Leave a Reply