สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Jak se jeden učitel literatury plavil na malém člunu z Walesu do Černého moře Jak se jeden učitel literatury plavil na malém člunu z Walesu do Černého moře « Slasti a strasti života na moři

Jak se jeden učitel literatury plavil na malém člunu z Walesu do Černého moře

Krátké vyprávění o dobrodružství na plachetničce Mirror v podání samotného autora.
Mackinnon, A. J. 2002. The Unlikely Voyage of Jack De Crow: A Mirror Odyssey from North Wales to the Black Sea. Sheridan House, May.

Zůstaňte ještě chvilku, napište nám něco...