สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Fotky jsou nahrány|Photos are uploaded Fotky jsou nahrány|Photos are uploaded « Slasti a strasti života na moři

Fotky jsou nahrány|Photos are uploaded

Konečně jsme nahráli fotky z května až začátku září 2008, tj. příprav na naší první velkou plavbu a onu plavbu samotnou. Ze Singapuru jsme měli zamířeno do maríny Rebak v souostroví Langkawi. Než jsme tam ale dorazili, polámál se nám motor, což nás přinutilo strávit tři krásné, ale pro naše nervy náročné týdny v Lumutu. Detaily zaznamenané písmem budou následovat záhy.

Pro vstup do jednotlivých galerií použijte odkazy navigačním menu „Náš svět v obrazech (Galerie)“, na pravé straně stránky.

We have finally uploaded photos from May to the beginning of September 2008, i.e. preparations for our first major sailing trip and the voyage itself. We started in Singapore, our destination being Rebak Marina in Langkawi archipelago. Before we made a landing there, however, our engine broke, which made us spend three lovely, though rather unnerving, even vexing, weeks in Lumut. Detailed written account of our voyage will follow soon.

To enter a particular follow the navigation menu  „Náš svět v obrazech (Galerie)“ (Our world in pictures) on the right hand side of the page.

Zůstaňte ještě chvilku, napište nám něco...